De Bosuil is een pluralistische organisatie die ondersteuning biedt voor volwassenen met een verstandelijke beperking in de regio Antwerpen. De Bosuil heeft zowel een residentieel als een ambulant ondersteuningsaanbod, en biedt zorg op maat op verschillende belangrijke levensdomeinen zoals wonen, vrijetijdsbesteding, relaties, vorming, opvoeding, mobiliteit, werk of dagbesteding en administratie.

De werking wordt gekaderd in het grotere netwerk Dorp Nr. 2–Koningin Fabiola dat sinds 1965 diensten en voorzieningen voor personen met een handicap uitbouwt en coördineert. De Bosuil wordt financieel gesteund door de moederorganisatie Dorp Nr. 2–Koningin Fabiola en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid via het Vlaams Agentschap Voor Personen met een Handicap (VAPH).

Comments are closed.